W ramach pierwszej prady staramy się przejrzyscie wyjaśnic temat wynagrodzenia. Dlatego jest on poruszany na samym początku.

Współpracujemy również z firmami ubezpieczeniowymi (Rechtsschutzversicherung) i rozliczamy się prosto z danym institutem ubezpieczeniowym.

Szczegóły i możliwości rozliczeń z adwokatem: Broszura Austriackiej Izby Adwokackiej

geld