Kancelaria Fux | Neulinger | Mitrofanova jest Kancelarią o orientacji zarowno krajowej jak i internacjonalnej. Oferujemy indiwidualne doradztwo prawne oraz przygotowujemy profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie i ekspertyzy prawne.

Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują naszych Klientów w postępowaniach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi, jak również w toku procesów przed organami administracji. W imieniu naszych Mocodawców prowadzimy negocjacje i mediacje.

Szczególną uwagę kładziemy na to, aby każdy Klient miał do czynienia zawsze z tym samym Adwokatem.